What is Chirality – מהי כיראליות?

המרכיבים הנכונים…שמאל או ימין?

רוב החומרים בטבע מיוצרים ביותר מצורה אחת. צורות אלו שונות זו מזו לא רק במבנה ובצורה, אלא גם בפעילות וביעילות. לרוב התרכובות שתי צורות אסימטריות המצוינות כשמאלית (L ל-Levo ) או ימין (D ל-(Dextro.

אסימטריה זו מכונה כיראליות.

שילוב של תרכובות אורגניות במוצרי קוסמטיקה מצריך בחירה קפדנית של מרכיבים אלו. מרכיבים שהם (L) או (D) יתכן שלא יספגו לתוך העור באותה מידה ויעילותם תהיה פחותה. לכן חשוב לזהות ולבחור את הצורות הנכונות מבחינה כיראלית בהכנת תכשיר קוסמטי. חברת ביופפטיקס® משתמשת במרכיבים בצורתם השמאלית (L) או הימנית (D) הנכונה בכל נוסחאות התכשירים הקוסמטיים להבטחת ספיגה ויעילות מיטבית.